...
Ако имате въпроси, пишете ни на: it@energy-bg.org

Вашата компания изисква качествени IT решения?

Ние ще Ви ги предложим!
Услуги

IT поддръжка и Мониторинг

Интернет и офис мрежи

Основна и резервирана интернет свързаност

Изграждане и поддръжка на офис мрежа

Отдалечена поддръжка

Наблюдение на Информационни Системи

Наблюдение на мрежови и сървърни системи

Въвеждане в експлоатация на голям набор системи за наблюдение

Интеграция със съществуващи системи за наблюдение

24/7 активно наблюдение на сървърни и мрежови системи

Софтуерна и хардуерна поддръжка

Инсталация и поддръжка на офис софтуер

Подръжка на офис инфраструктура

Поддръжка на периферни устройства

Принтери и скенери

Консумативи за принтери и скенери

Сис админ под наем

24/7 Сис админ във вашият офис. Без почивни дни, отпуски или болнични

Сис админ на пълно работно време

Сис админ за определен проект

DevOPS

Контрол на версиите и кода

Интеграция и поддръжка на GIT и SVN

Continuous Integration

GitLab, Jenkins

Continuous Deployment

Makefile, rpm-buld, RedHat/Centos repositories

Облачни услуги

Интеграция с AWS, Google, Azure

Поддръжка на сървъри и мрежи

24x7

Нашият екип ще се погрижи за вашите технически проблеми и потенциални пропуски в информационната сигурност.

Linux Админи

RedHat, CentOS, Debian

Linux услуги

NGINX, Apache, Mail

MySQL, PostgreSQL

Фалови сървъри и Активна Директория със SAMBA

Корпоративни мрежи

Ние ще ви помогнем да закупите вашата Автономна Система от RIPE

Конфигурация и поддръжка на BGP, AS, MAN, WAN, VPN, IpSec, Firewalls

Офис Мрежи

LAN, MAN, VPN, IpSec, Firewalls

За връзка

Изпратете запитване

Попълнете контактната форма
Ще отговорим възможно най-бързо